Macedonian Albanian English GermanDirections  Call Now Facebook     
 
СТРАНАТА Е ВО КРАЈНА ПОДГОТОВКА
 
 

ПРОИЗВОДИ

 

ПОЛИТИКАТА ЗА КВАЛИТЕТ

Политиката за квалитет на месната индустрија Карнем ДОО, произлегува од стратешки зацртаната определба за производство на квалитетни производи како најисправен начин да се наметне како лидер на домашниот и регионалните пазари. Оваа цел МИТ Карнем ја остварува со континуирано спроведување и постојано подобрување на QMS (систем за управување со квалитет), кој е во согласност со барањата на стандардот ISO 9001-2008, што опфаќа...