Macedonian Sq En De
 
СВЕЖА ИДЕЈА ЗА ДЕНЕС

 

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

Политиката за квалитет на месната индустрија Карнем ДОО, произлегува од стратешки зацртаната определба за производство на квалитетни производи како најисправен начин да се наметне како лидер на домашниот и регионалните пазари. Оваа цел МИТ Карнем ја остварува со континуирано спроведување и постојано подобрување на QMS (систем за управување со квалитет), кој е во согласност со барањата на стандардот ISO 9001-2008, што опфаќа...