Macedonian Sq En De
 

Мелено мeсо - јунешко

Мелено мeсо - јунешко
Рок на траење: свежо 4 дена Т+2 °С
Тежина на парче: /
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,3 - 0,5кг / рефус до 5кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ