Macedonian Sq En De
 

Пилешка плескавица

Пилешка плескавица
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,1кг
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3 кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ