Macedonian Sq En De
 

Говедска пршута

Говедска пршута
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 0,3кг 
Транспортно пакување: 5 -10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ