Macedonian Sq En De
 

Чаден пилешки стек

Чаден пилешки стек
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 0,3кг 
Транспортно пакување: до 12кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ