Macedonian Sq En De
 

Чадено пилешко филе

Чадено пилешко филе
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: до 1кг 
Транспортно пакување: до 15кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ