Macedonian Sq En De
 

Маринирано свинско каре

Маринирано свинско каре
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 3 - 4кг 
Транспортно пакување: картонска кутија
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ