Macedonian Sq En De
 

Маринирано свинско каре сецкано

Маринирано свинско каре сецкано
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,1 - 0,15кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - до 0,5кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ