Macedonian Sq En De
 

Увијач свински ролован со сланина

Увијач свински ролован со сланина
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,1 - 0,2кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ