Macedonian Sq En De
 

Мариниран пилешки копан

Мариниран пилешки копан
Рок на траење: 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,25 - 0,3кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - до 0,5кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ