MacedonianSq En De     

Свинска печеница

Свинска печеница
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 2 - 3кг 
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ