Macedonian Sq En De
 

Чаден свински пафлак

Чаден свински пафлак
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 0,8 - 1кг 
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ