Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Чадени свински коски

Чадени свински коски
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 0,3 - 0,4кг 
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ