Macedonian Sq En De
 

Свинска шунка мини 300г

Свинска шунка мини 300г
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 0,3кг 
Транспортно пакување: до 6кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ