Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Пилешка шунка

Пилешка шунка
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: до 2кг 
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ