Macedonian Sq En De
 

Пилешки гради

Пилешки гради
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: до 2кг 
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ