Macedonian Sq En De
 

Пилешки гради мини 400г

Пилешки гради мини 400г
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 0,4кг
Транспортно пакување: до 6кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ