Macedonian    Albanian English GermanDirections Call Now Facebook     

Ролат јунешки - ролован со чадено говедско

Ролат јунешки - ролован со чадено говедско
Рок на траење: свежо 5 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 2кг 
Транспортно пакување: картонска кутија
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ