Macedonian Sq En De
 

Стек пилешки - паниран

Стек пилешки - паниран
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,2кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ