Macedonian Sq En De
 

Полнет стек

Полнет стек
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,2 - 0,25кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,4 - 0,5кг / картонска кутија - 3кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ