Macedonian Sq En De
 

IDE E FRESKËT PËR SOT

 

POLITIKA E CILËSISË

Politika e cilësisë së industrisë së mishit Karnem SH.P.K ,buron nga strategjia dhe angazhimi për të prodhuar produkte cilësore si mënyra më korrekte për t'u imponuar si lider në tregjet e brendshme dhe ato rajonale. IMT Karnemi e arrin këtë qëllim duke zbatuar dhe përmirësuar vazhdimisht SMC (Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë), i cili është në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001-2008, që përfshin...