Macedonian Sq En De
 

Kontakti

KARNEM SH.P.K
 
Adresa:
Kompleksi ekonomik f. Zubovcë nr. 1, komuna е Vrapçishtit, Republika e Maqedonisë së Veriut.
Koha e punës: 07:00 - 15:00h
Drejtori ekzekutiv:
 
Aleksandar Trpevski
Drejtoria:
 
Administrata:
Prodhimtari:
Drejtor financiar:
 
Menaxher I prodhimit:
 
Boban Janakieski
Teknolog:
 
Igor Ristoski
Zlatana Mihajloska
Tregtia dhe distribuimi:
 
Boban Bogdanoski
Teritoret që i mbulon: Tetovë, Shkup (gjysma e parë e Shkupit deri në qendër duke i përfshirë vendbanimet: Gjorçe Petrov, Vlae, Kapishtec, Taftaligje, Karposh 1, 2, 3, 4 dhe rrethinat), Kërçovë, Strugë, Ohër, Resnjë, Manastir , Prilep, Demir Hisar, Krushevë, Makedonski Brod.
 
Dejan Gjorgjievski
Teritoret që i mbulon: Shkupi (gjysma e dytë e Shkupit që përfshin vendbanimet: Qendër, Kisela Voda, Novo Lisice, Butel, Topana, Aerodrom, Avtokomanda, Draçevë dhe rrethina), Velesi, Shtipi, Kumanovë, Kriva Pallanka, Kratovë, Probistipi, Koçani, Vinica, Radovishi, Strumica, Valandova, Bogdanci, Dojrani, Gjevgjelia, Kavadarci, Negotina.
 
Erol Ademi
 k3@karnem.mk
Teritoret që i mbulon: Gostivari me zonën përreth, Mavrovë, Dibër, Tetovë dhe Kërçovë.