MacedonianSq En De     

Mish I bluar I përzier

Mish I bluar I përzier
Afati i përdorimit: i freskët 4 ditë Т+2 °С / i ngrirë 6 muaj Т-18 °С
Pesha për copë: /
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,3 - 0,5kg / refus deri në 5kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM