Macedonian Sq En De
 

Bërxollë e mbështjellur

Bërxollë e mbështjellur
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,2kg
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,4kg / kuti kartoni - 3 kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM