Macedonian Sq En De
 

Mish qafe I thatë-gici

Mish qafe I thatë-gici
Afati i përdorimit: 180 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 0,3kg 
Paketim për transport: 5 - 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM