Macedonian Sq En De
 

Proshutë gjedhi

Proshutë gjedhi
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 0,3kg 
Paketim për transport: 5 -10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM