Macedonian Sq En De
 

Fileto pule e tymosur

Fileto pule e tymosur
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: deri 1kg 
Paketim për transport: deri 15kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM