Macedonian Sq En De
 

Mish gici I marinuar

Mish gici I marinuar
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 3 - 4kg 
Paketim për transport: kuti kartoni
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM