Macedonian Sq En De
 

Proshutë e tymosur (hamburgu)

Proshutë e tymosur (hamburgu)
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 4 - 5kg 
Paketim për transport: 8 - 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM