Macedonian Sq En De
 

Proshutë Karnem

Proshutë Karnem
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 1 - 2kg 
Paketim për transport: deri 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM