Macedonian Sq En De
 

Brinjë gici të tymosura

Brinjë gici të tymosura
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 0,3 - 0,4kg 
Paketim për transport: deri 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM