Macedonian Sq En De
 

Gjyshja naile - suxhuk shtëpie

Gjyshja naile - suxhuk shtëpie
Afati i përdorimit: 120 ditë Т-18 °С
Pesha për copë / paketim: 0,12 dhe 0,15kg / 0,36 and 0,75kg
Paketim për transport: deri 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM