Macedonian Sq En De
 

Mini proshutë pule 300g

Mini proshutë pule 300g
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 0,3kg 
Paketim për transport: deri 6kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM