Macedonian Sq En De
 

Shish - qebap (diplomatik)

Shish - qebap (diplomatik)
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,1kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,3kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM