Macedonian Sq En De
 

Kroketa pule të panuara

Kroketa pule të panuara
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,05kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,3kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM