Macedonian Sq En De
 

Bërxollë pule “Nuggets”

Bërxollë pule “Nuggets”
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,15 - 0,18kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,4kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM