Macedonian Sq En De
 

Rrotullamë pule e panuar

Rrotullamë pule e panuar
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,12 - 0,15kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,4kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM