Macedonian Sq En De
 

Контакт

КАРНЕМ ДОО
 
Адреса:
Стопански комплекс с. Зубовце бр. 1, општина Врапчиште, Р. С. Македонија.
Работно време: 07:00 - 15:00h
Извршен директор:
 
Александар Трпевски
Дирекција:
 
Администрација:
Производство:
Финансиски директор:
 
Бобан Смилески
Раководител на производство:
 
Бобан Јанакиески
Технолог:
 
Игор Ристоски
Златана Михајлоска
Комерција и дистрибуција:
 
Бобан Богданоски
 k1@karnem.mk
Терен кој го покрива: Тетово, Скопје (прва половина од Скопје до центар која ги опфаќа населбите: Ѓорче Петров, Влае, Капиштец, Тафталиџе, Карпош 1, 2, 3 и 4 и околина), Кичево, Струга, Охрид, Ресен, Битола, Прилеп, Демир Хисар, Крушево, Македонски Брод
 
Дејан Ѓорѓиевски
 k2@karnem.mk
Терен кој го покрива: Скопје (втора половина од Скопје која ги опфаќа населбите: Центар, Кисела Вода, Ново Лисиче, Бутел, Топана, Аеродром, Автокоманда, Драчево и околина), Велес, Штип, Куманово, Крива Паланка, Кратово, Пробиштип, Кочани, Виница, Радовиш, Струмица, Валандово, Богданци, Дојран, Гевгелија, Кавадарци, Неготино.
 
Ерол Адеми
 k3@karnem.mk
Терен кој го покрива: Гостивар со околината, Маврово, Дебар, Тетово и Кичево.