Macedonian Sq En De
 

Баба Живка домашен колбас

Баба Живка домашен колбас
Рок на траење: 120 дена Т-18 °С
Тежина на парче / пакување: 0,12 и 0,15кг / 0,36 и 0,75кг
Транспортно пакување: до 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ