Macedonian Sq En De
 

Proshutë role e tymosur

Proshutë role e tymosur
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 0,2kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - deri 0,4kg / kuti kartoni - deri 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM