Macedonian Sq En De
 

Brum bërxollash (Leskovci)

Brum bërxollash (Leskovci)
Afati i përdorimit: i freskët 5 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: /
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,3 - 0,5kg / refus deri në 5kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM