Macedonian Sq En De
 

Gishta pule

Gishta pule
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: / 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,2 - 0,4kg / kuti kartoni - 3kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM