Macedonian Sq En De
 

Mish I tharë gici

Mish I tharë gici
Afati i përdorimit: 180 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 0,5kg 
Paketim për transport: 5 - 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM