Macedonian Sq En De
 

Сува свинска печеница

Сува свинска печеница
Рок на траење: 180 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: 0,5кг 
Транспортно пакување: 5 - 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ