Macedonian Sq En De
 

Mini fileto pule e tymosur

Mini fileto pule e tymosur
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: deri 0,5kg 
Paketim për transport: deri 12kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM