Macedonian Sq En De
 

Mish lope I tymosur

Mish lope I tymosur
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: 2 - 3kg 
Paketim për transport: deri 12kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM