Macedonian Sq En De
 

Чадено пилешко филе мини

Чадено пилешко филе мини
Рок на траење: 60 дена Т+2-+4 °С
Тежина на парче: до 0,5кг 
Транспортно пакување: до 12кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ