Macedonian Sq En De
 

Fileto pule – e marinuar

Fileto pule – e marinuar
Afati i përdorimit: 7 ditë Т+2 °С
Pesha për copë: 0,25 - 0,3kg 
Paketim për transport: pjatë polisteroli - 0,5 - 0,6kg / refus - 5 - 10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM