Macedonian Sq En De
 

Стек пилешки - мариниран

Стек пилешки - мариниран
Рок на траење: 7 дена Т+2 °С
Тежина на парче: 0,25 - 0,3кг 
Транспортно пакување: стиропорна тацна - 0,5 - 0,6кг / рефус - 5 - 10кг
Производител:
Месна Индустрија КАРНЕМ