Macedonian Sq En De
 

Suxhuk (për merak)

Suxhuk (për merak)
Afati i përdorimit: 60 ditë Т+2-+4 °С
Pesha për copë: deri 0,25kg 
Paketim për transport:  5-10kg
Prodhues:
Industria e mishit KARNEM